kiến trúc

Thiết kế kiến trúc một công trình để thể hiện được nhu cầu, mong muốn, cũng như tạo được sự thảo mãn tới khách hàng về thẩm mĩ của công trình trong trí tưởng tượng hoặc sự thật hóa ước mơ của Khách Hàng.