Hoàn thiện nội thất chung cư II chỉ 175.000.000 triệu

Thi công nội thất chung cư hiện đại chỉ 175 triệu đồng.

Thi công nội thất chung cư hiện đại chỉ 175 triệu đồng.

Thời gian thi công: 12 ngày lắp đặt bàn giao.