Hoàn thiện nội thất chung cư chỉ 175.000.000 vnđ

Thi công nội thất chung cư sử dụng tấm gỗ Công nghiệp chịu ẩm hoàn toàn.

Thi công nội thất chung cư sử dụng tấm gỗ Công nghiệp chịu ẩm hoàn toàn. 

thời gian thi công 12 ngày bàn giao lắp đặt.